Ibland är det svårt att ta beslut i mindre och större grupper.
Här under har vi listat lite olika metoder för att ta beslut.

Minidialogcafé

En bantad cafédialog för mindre grupper när man vill få igång utveckling, fånga upp vad deltagarna brinner för eller att utarbeta förslag.
En person håller i mötet och delar upp deltagarna i mindre grupper som placerar sig kring borden.
Utse en bordsvärd, en sekreterare och en tidshållare per grupp (3 minuter).

A. Det här får mig engagerad och att vilja satsa. Syfte: Fånga upp idéer.

1) Tänk själv (2 minuter)
2) Brainstorma (sitt två och två och kom på massa saker, inget är rätt eller fel)  genom att skriva förslag på post-it-lappar (5 minuter)
3) Sortera lapparna och dela in dessa efter olika rubriker (5 minuter)
4) Var och en sätter tre stycken pluppar vardera (se ”pluppning” till höger på sidan) på de förslag som man tycker är viktigast. Resonera kring varför ni pluppat som ni gjort (5 minuter)

B. Alla byter bord utom bordsvärden. Skapa tvärgrupper, håll inte ihop grupperna

C. Berätta för de andra vid bordet vad ni sagt i det tidigare samtalet (10 minuter)

D. Gå tillbaka till första bordet, samma personer som tidigare, och reflektera kring reaktioner ni fått och om något nytt kommit fram. Anteckna (5 minuter)

E. Gruppredovisning. Varje grupp presenterar sitt resultat. Möteshållaren bestämmer hur länge denna punkt pågår.

(Källa ”Vi spelar roll” av Lena Lück )

Pluppning

En metod att demokratiskt komma fram till ett val: