Att möta unga på sociala medier är inte alltid lätt. Inom projektet har vi diskuterat fram lite förhållningssätt som ni kan använda. Men viktigt är att ni inom er verksamhet kommer fram till ert förhållningssätt i att möta unga på sociala medier. Ta upp frågan på en arbetsplatsträff, diskutera fram och prova er fram, utvärdera och reviderar om det behövs.
Lycka till!

Förhållningssätt

♥ Uppdraget och rollen bör ser lika ut på Internet och på mötesplatsen.
– här behöver ni diskutera fram i arbetsgruppen hur ni ska jobba, vilka tider, var och hur.

♥ Använda gärna samma förhållningssätt och samma språk.
– unga efterfrågar inte några ”coola ledare som skriver med slangord” Unga efterfrågar trygga vuxna på nätet.

♥ Tänk på att skriven text inte är lika nyanserad som när du pratar.
– att kommunicera i skriven text är svårare än med ord. Fundera innan du trycker på skicka knappen, hur kommer min text mottas?

♥ Reagera på samma saker som ni gör på mötesplatsen och vidta samma åtgärder.
– det som händer på nätet har samma betydelse som det som händer inom den fysiska verksamheten, därför bör man reagera på samma saker på sociala medier som man reagerar på den fysiska verksamheten.

♥ Använd endast ”jobbprofiler” Blanda inte ihop privat användande med det som sker i rollen som fritidsledare.
– Funderar på vilken profil ni har på sociala medier, använder ni er privata profil så är ni anträffbara dygnet runt. Använder ni arbetsprofiler kan no profilera er som fritidsledare/pedagog på ett enklare sätt.

♥ Visa tydligt när du ÄR online, visa VEM du är, gärna med både namn och bild.
– Använd tydliga profilbilder, gärna med profil/arbets-kläder på bilden.

♥ Glöm INTE att du representerar din arbetsgivare när du ger dig in i en diskussion/argumentation.
– Kolla upp din verksamhets policy för att arbeta på sociala medier, granska den noga och följ den.

♥ Be om lov innan du ger råd
– Fråga den du pratar med om den vill ha RÅD innan du ger råd! Många unga vill bara prata utan att man är någon rådgivande person, fråga om den du pratar med om den vill veta din åsikt i frågor.