Kontakt till personal

Frida Dahlberg
Förbundssekreterare Fritidsförbundet, internationellt
Telefon: 08-16 07 27
frida.dahlberg@fritidsforbundet.se

Fredrik Thelander
Projektledare
Telefon: 08-16 07 28
fredrik.thelander@fritidsforum.se