För att få e-känsla

När empowermentkänslan finns på en gård så sprudlar det av energi och verksamhet som är skapad av unga.
Det är viktigt att besökarna på verksamheten känner trygghet och att man är välkommen.

Här hittar du tre övningar för att få hjälp med att få in e-känsla i verksamheten.

Speddating

Deltagarna står i en yttre och en inre ring mot varandra. De som står i yttre ringen går mot mitten och hälsar och berättar om sig själv för den som hamnat mitt emot. 30 sekunder per person. Tidshållaren markerar när 30 sekunder har gått. Därefter flyttar sig yttre ringen några steg och deltagarna hälsar och presenterar sig igen tills alla har träffat varandra.

Lovebombing

(Att träna sig i att se positiva sidor av andra människor och berätta vad man ser.)
Klistra självhäftande postit eller tejpa papper på ryggen på varandra. Därefter cirkulerar alla i rummet och skriver något som de gillar hos personen på papperet. Alla skriver något om alla, så att det inte blir många omdömen om vissa och få om andra. Om man inte känner alla går det bra att skriva det första intrycket ex. ”blyg”. Viktigt att allt som skrivs är i en positiv ton. Var och en läser sin egen lapp och tar åt sig. Innehållet upplevs ofta starkt positivt och bidrar till att stärka självkänslan.

Mitt namn

Alla skriver sitt namn på ett papper. För varje bokstav i namnet ska deltagarna hitta ord som beskriver hur personen är, t.ex. IDA är Initiativrik, Driven och Aktiv. Det är självklart viktigt att beskrivningarna är positiva.