”Sluta se på ideella föreningar som företag”

”Sluta se på ideella föreningar som företag”. Föreningar som behandlas som företag och personer med sjukpenning som ifrågasätts för sitt ideella engagemang. Vanliga problem som föreningslivet i dag möter.