Ett val som handlar om vi och dom…

…om de ungdomar som är utanför, om stigmatiserade förorter, om våld och kriminalitet. Om de ungdomar som är innanför men som allt mer oroar sig för klimatförändringar och miljöhot. Många oroar sig också för skolstarten, mobbing, att inte bli accepterad och så vidare.

Det är en förödande maktlöshet som breder ut sig. Ungdomars psykiska hälsa har också försämrats, särskilt hos äldre ungdomar och i synnerhet flickor.

Det självklara samtalet borde handla om att unga människor ska känna tillhörighet till samhället. Att varje ung människa ska känna att de betyder något, blir trodd om att de kan göra skillnad och att hens funderingar och förslag på lösningar blir lyssnade på.

Vi behöver ett val som stärker ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen. Vi behöver ett val som lyfter alla de goda krafterna som finns i ungdomars vardagsmiljöer som stärker deras känsla av att det är möjligt att vara en viktig del av samhället.

Fritidsledare är en sådan vardagsresurs som möter ungdomar i ögonhöjd och som förmedlar hopp, alla människors lika värde och ger verktyg för att kunna ta initiativ, genomföra aktiviteter och ta demokratiska beslut.

När får vi höra politikerna säga att det behövs fler fritidsledare och mötesplatser för unga?