Vi i Svenska Settlementförbundet är en samlande idéaktör för fritidsgårdar, Hemgårdar, Allaktivitetshus m fl och för att lokalt arbeta för att främja social tillit och trygghet i bostadsområdena. När lokala förutsättningar ges för unga, vuxna och äldre att träffas kring intressen och aktiviteter, stärks relationerna.

Det ger plats för kreativitet, möjligheten att skapa och att utvecklas. Det är viktigt för att känna delaktighet och bidrar också till förbättrad hälsa. Det är i mötet som behoven och engagemanget växer fram kring hur vi gemensamt vill ha det i vårt bostadsområde. Så arbetar Settlementsverksamheten i hela världen för en levande demokrati.

International Federation of Settlement and Neighbourhood centres (IFS), som vi arbetar aktivt i, är en viktig aktör i FN medrådgivande status. Medlemmar i Svenska Settlementförbundet är ungdomsorganisationerna Fritidsforum och Fritidsförbundet för unga med funktionsvariationer. De arbetar för att ungas röst i samhället ska stärkas och ger stöd för empowering och självorganisering som t ex ungas egna lokala föreningar. Föreningen för Fritidsledarens Yrkesroll är också medlem. Närmare 400 kommunala och idéburna verksamheter och mötesplatser är anslutna. Vi arbetar tillsammans för att stärka verksamheten, stödja den lokala utvecklingen och unga och vuxnas organisering. Vi träffas lokalt och i olika nätverk.

I Svenska Settlementförbundet har vi en efterfrågad kompetensstödjande verksamhet genom KUNSKAP & KVALITET I NORDEN.

Här erbjuds chefer och ledare kurser lokalt och nationellt, studieresor, konferenser och genom förlaget tar vi fram material samt ger ut tidskriften Metod. Grundutbildningen i 3 steg för ledare i öppen verksamhet är en av våra mer kända utbildningar. Vi har även en chefsutbildning till stöd för ökad måluppfyllelse. Vi arbetar också med olika uppdrag i kommunerna till stöd för den öppna fritidsverksamheten.

Följ oss på hemsidan, på Facebook, nyhetsbrev och information om aktuella kurser via mail.

Kom med i arbetet för ett tryggare och mer demokratiska och meningsskapande lokala bostadsområden där tillgången på olika former av mötesplatser är säkrad.

Lisa Ingestad Genrealsekreterare Svenska Settlementförbundet