Välkommen till Prataomdet.nu

Här finns material, metoder, intervjuer och konkreta arbetsredskap, som tagits fram inom Fritidsforums ”Projekt I.D.” – ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Det handlar om identitet och delaktighet på sociala medier med särskilt inriktning på unga med funktionsvariationer.

Projektet har gett värdefulla kunskaper om att stärka ungdomar med funktionsvariation/er att använda medier på ett tryggt och roligt sätt som ökar möjligheterna och ger bättre förutsättningar att delta på lika villkor.

Här hittar du bland annat den digitala samtalskortleken som tagit fram tillsammans med medverkande unga och personal. Kortleken finns också som fysisk kortlek och går att beställa.

Klicka på bilden för att ladda ner sammanfattningen av Projekt ID.

Klicka på kortleken för att beställa.